0

Dina raraga "Tepang Sono" sawatara alumni SD/MI (2000), MTs/SMP (2003) sareng SMA/MA (2006) Mekarwangi, Sukamantri - Ciamis anu dilaksanakeun di Situ Lengkong Panjalu dina ping 26 Juni 2017. Lian ti kitu, dina raraga Tepang Sono ieu kaleresan nincak oge ka na waktosna dibuka arisan alumni anu ngiringan aub dina program arisan sareng paket lebaran. Sanaos teu tiasa sumping sadaya, namung Alhamdulillah tetep aya dina kalancaran tur matak reueus.

Maksad sarta tujuan diayakeuna program arisan ieu, taya lian iwal ti pikeun ngaraketkeun tali salitaruhmi duduluran anu mana mingkin kadieu mingkin patarebih sarta langki parendak kulantaran pakasaban masing-masing. Kanggo sabahagian poto dokumentasi acarana tiasa ditingali dihandap ieu:
Foto & Video ku: Bynewz

Copyright © Bynewz

Posting Komentar

 
Top