Rinduwangi adalah sebuah dusun kecil yang berada di kawasan Desa Mekarwangi - Sukamantri, Ciamis, tepatnya dibawah kaki Gunung Madati (Gunung Bitung). Rinduwangi dulunya termasuk salah satu dari 9 (sembilan) tutunggul gada-gada perjagaan (patok-patok / pos penjagaan pusat Kerajaan Panjalu) yang dikenal dengan sebutan Batara Salapan.

Dikutif dari sebuah pemikiran salah satu warga masyarakat Dusun Rinduwangi, nama Rinduwangi berasal dari kata Rindu dan Wangi. Rindu dapat diartikan kangen (sono) / harapan / idaman, sedangkan Wangi dapat diartikan harum (seungit) / indah / damai. Rinduwangi merupakan sebuah dusun dimana masyarakat dan keturunannya mengharapkan kedamaian dan saling mengharumkan (siliwangi silih seungitan) baik dimanapun itu berada.

Betapa mulyanya para leluhur / karuhun Dusun Rinduwangi yang telah mendeklarasikan visi tanah leluhur dengan nama Kampung Rinduwangi dan merupakan sebuah nama yang mulya dan indah yang diwariskan  kepada tanah kelahirannya.

Mangsa wanci geus reup-reupan
Halimun gunung mimiti nyimbutan lembur
Tongeret lir mere tanggara
Marengan hibarna cahaya layung
Mapag datangna indung peuting

Kuring ngajanteng salila-lila
Neuteup runggunukna pilemburan
Nu kalingkung dikuriling pagunungan
Tempat kuring reureuh
Tempat kuring macangkrama jeung baraya

Lembur kuring
Sanajan ayana di tepis wiring
Kuring bagja
Dilahirkeun di sarakan pamidangan
Nu nyuguhkeun katengtreman
Waas...

Copyright © Bynewz
 
Top